Tạo tài khoản Google Play Developer

Tại sao phải tạo tài khoản Google Play Developer

Tương tự như tài khoản Apple Developer, Solazu khuyến khích mọi khách hàng nên tạo một tài khoản google play riêng để đưa ứng dụng của mình lên Play Store vì:

  • Phù hợp với chính sách của Google Play.
  • Để mang tính sở hữu cá nhân, không còn thuộc tài khoản tên Solazu nữa.
  • Tài khoản của Solazu chỉ mang tính hỗ trợ giúp ứng dụng khách hàng xuất hiện trên Play Store, và là tài khoản dùng chung của nhiều app khác. Nếu chẳng may các Store thay đổi chính sách hoặc kiểm duyệt, có thể dẫn đến mất ứng dụng của khách hàng, ảnh hưởng đến việc mất toàn bộ lịch sử trước đó của ứng dụng. Muốn ứng dụng có thể tồn tại ổn định và ko ảnh hưởng người dùng, nên có tài khoản phát hành riêng theo đúng quy định của Play Store.

Điều kiện cần có trước khi đăng ký

  1. Tài khoản Google.
  2. Thẻ tín dụng quốc tế: Chương trình này tính phí 25$ một lần duy nhất.

Các bước đăng ký

  1. Đi đến trang https://play.google.com/apps/publish/signup/ và để tiến hành đăng ký.

  2. Đọc và chấp nhận Google Play Developer distribution agreementGoogle Play Console Terms of Service rồi click Continue to payment.

.

  1. Thanh toán 25$ sử dụng thẻ tín dụng quốc tế rồi click Pay.

  1. Sau khi thấy thông báo thanh toán thành công. Click Continue để đến trang điền thông tin.

  2. Nhập thông tin tài khoản bao gồm tên, email, sđt và hoàn tất đăng ký

Cách xuất bản ứng dụng lên App Store và Play Store

Sau khi đã tạo tài khoản mới, hoặc bạn đã có tài khoản Google Play Developer bạn có thể xem cách xuất bản ứng dụng của mình lên chợ ứng dụng tại đây.