Thao tác trên trang thông tin

Thông tin và thuộc tính của đối tượng

Ở phía bên trái là giao diện thông tin và thuộc tính của đối tượng. Bạn có thể xem/chỉnh sửa cũng như thực hiện một số thao tác thiết lập thuộc tính cho đối tượng đang theo dõi.

Chỉnh sửa

Bất kì thông tin thuộc tính mà bạn được phép thay đổi bạn có thể thay đổi trực tiếp rồi click Lưu để lưu thay đổi.

editinfo

Xem tất cả các thuộc tính

Để xem tất cả thông tin và thuộc tính của đối tượng này, bạn click Xem tất cả thuộc tính. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để bạn xem và chỉnh sửa tất cả các thuộc tính đang có cho đối tượng đang theo dõi.

defaultproperty

Bạn cũng có thể thiết lập các thuộc tính mặc định ở đây. Thuộc tính mặc định là những thuộc tính sẽ luôn xuất hiện ở mọi bản ghi cho đối tượng đang theo dõi. Để thiết lập thuộc tính mặc định:

  • Chọn từ danh sách các thuộc tính. Thuộc tính được thêm sẽ xuất hiện ở giao diện bên phải.
  • Xóa hoặc sắp xếp bằng cách kéo thả.
  • Sau khi hoàn thành bạn click Thiết đặt các thuộc tính mặc định để hoàn tâtt1 việc thiết lập.

defaultproperty

Xem các thuộc tính đã lưu

Hoạt động & Ghi chú

Ở giữa là giao diện hoạt động và ghi chú của đối tượng.

Tạo ghi chú

Bạn có thể tạo ghi chú bằng cach click vào biểu tượng tạo ghi chú phía dưới tên đối tượng hoặc click Tạo ghi chú ở giao diện ghi chú.

createnote

Hoạt động

Đây là danh sách những hoạt động của đối tượng đang theo dõi.

Ghi chú

Đây là danh sách những ghi chú được để lại cho đối tượng đang theo dõi

Các đối tượng liên quan

Là danh sách thông tin các đối tượng có liên quan đến đối tượng đang theo dõi. Ví dụ như một khách hàng thì có thể có các đối tượng như liên quan như công ty, đơn hàng của khách hàng này .

info3

Ngoài ra bạn có thể chọn Tệp đính kèm và click Đăng tải tập tin để tạo một ghi chú là một tập tin.

Khác

Ngoài các thao tác trên, tùy vào đối tượng đang theo dõi sẽ có những thao tác riêng dành cho đối tượng đó. Bạn có thể xem hướng dẫn cho các thao tác này ở trang hướng dẫn đối tượng tương ứng hoặc đi đến Điều hướng