Khách hàng

Khách hàng là những cá nhân (thuộc các tổ chức, công ty làm việc với bạn) đã đăng kí tài khoản hoặc đã thực hiện giao dịch với bạn. Mục này là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin danh sách khách hàng của bạn.

Thêm khách hàng

Để thêm một khách hàng mới, trong giao diện Khách hàng click Thêm khách hàng. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một khách hàng. Bạn cũng có thể thêm khách hàng sử dụng tập tin .csv theo hướng dẫn ở mục Nhập dữ liệu

createcontact

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

 • Nguồn từ: Sử dụng menu thả xuống để chọn nguồn gốc khách hàng đến từ đâu (Email, Facebook, Offine hoặc Zalo).
 • Phân loại khách hàng:
  • Khách hàng: Khách hàng thông thường.
  • Người dùng mApp: Khách hàng là người dùng mApp. Bạn sẽ phải điền thêm tên tài khoản và mật khẩu để tạo tài khoản cho khách hàng này
 • Email: Địa chỉ email khách hàng.
 • Họ: Họ khách hàng.
 • Tên: Tên khách hàng.
 • Số điện thoại: Số điện thoại của khách hàng.
 • Người chịu trách nhiệm: Chọn từ menu thả xuống người chịu trách nhiệm cho khách hàng này. Người chịu trách nhiệm là người dùng chịu trách nhiệm trong việc liên hệ, giao dịch với khách hàng này.
 • Chức danh: Chức danh, vị trí của khách hàng (trong tổ chức, công ty của họ).

(Thông tin có dấu * ở đầu là những thông tin bắt buộc)

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Tạo để tạo khách hàng. Khách hàng vừa được tạo sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên trong danh sách khách hàng. Bạn có thể click Tạo và thêm để giữ lại mẫu đơn sau khi thêm khách hàng và tiếp tục thêm khách hàng mới.

Bạn cũng có thể xem qua video hướng dẫn thêm một khách hàng.

Thuộc tính khách hàng

Bạn có thể xem hướng dẫn về cách tạo thuộc tính cho khách hàng ở mục Thiết lập thuộc tính

Thông tin khách hàng

Để xem thông tin chi tiết cũng như thực hiện một số thao tác cho khách hàng, bạn click vào tên khách để đi đến trang thông tin của khách hàng tương ứng.

Bạn có thể xem qua giao diện cũng như các thao tác cở bản trên trang thông tin ở mục Thao tác cơ bản trên trang thông tin

Ngoài cách thuộc tính cơ bản, bạn sẽ thấy trường Trạng thái tương tác. Đây là danh mục do bạn tạo ra nhằm phân loại, ghi lại giai đoạn vòng đời khách hàng đang chọn. Họ có thể là đầu mối tiềm năng, khách hàng đã đăng kí, khách hàng thân thiết,...

lifecycle