Mã giảm giá

Mã giảm giá (coupon) là một đoạn mã mà khi khách hàng nhập vào ô mã khuyến mãi hay mã giảm giá ở trong giỏ hàng hay giao diện thanh toán cho một giao dịch thì họ sẽ được giảm giá cho giao dịch đó.

Đây là mục để quản lí thông tin, danh sách các mã khuyến mãi của bạn

Tạo mã giảm giá

Để tạo một mã giảm giá mới, trong giao diện Mã giảm giá click Tạo mới. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm mã giảm giá.

createcoupon

Mẫu đơn gồm những trường sau:

 • Tên: Tên mã giảm giá
 • Mã giảm giá: Mã giảm giá muốn tạo. Bạn có thể tự nhập mã mình muốn hoặc click nút để hệ thống tự tạo mã giảm giá cho bạn.
 • Hiển thị ở trang mã giảm giá: Mã này có được hiển thị trên app hay ẩn đi.
 • Giảm (theo): Mã này sẽ giảm giá đơn hàng theo một % nào ó hoặc là giảm một số tiền cố định.
 • Giá trị đơn hàng tối thiểu: Mã chỉ có thể được áp dụng đợc cho đơn hàng có giá trị tối thiểu nào đó.
 • Tiền giảm tối đa: Mã chỉ có thể giảm đến giá trị tối đa nào đó và không giảm thêm nữa.
 • Thời gian áp dụng: Thời gian mã có hiệu lực.
 • Số lần sử dụng tối đa cho một khách hàng: Số lần mà một khách hàng có thể dùng mã giảm giá này.
 • Số lượng mã giảm giá: Số lượng mã giảm giá được tạo.
 • Áp dụng cho: Mã này được áp dụng cho sản phẩm hay dịch vụ nào. Click Thêm để thêm sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Áp dụng cho người dùng: Mã này được áp dụng cho đối tượng nào. Click Thêm để thêm người dùng hay bậc thành viên (bạn có thể xem về bậc thành viên ở mục Tích điểm)

createcoupon2

(Thông tin có dấu * ở đầu là những thông tin bắt buộc)

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Lưu để tạo mã giảm giá. Mã vừa được tạo sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên trong danh sách mã giảm giá.