Đăng nhập

Bạn đăng nhập vào trang quản trị của mAPP tại địa chỉ https://app.mapp.vn/

login

Đây là giao diện để bạn đăng nhập vào mApp. Để đăng nhập, bạn điền vào thông tin:

  • Địa chỉ email: Địa chỉ email tài khoản người dùng.
  • Mật khẩu: Mật khẩu của tài khoản người dùng.

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Đăng nhập để truy cập vào phần mềm mApp. Bạn có thể click Quên mật khẩu để thiết lập lại mật khẩu hay Đăng kí để tạo tài khoản mới.