Tích điểm

Tích điểm là một chiến thuật nhằm tri ân những khách hàng thân thiết, khuyến khích và thu hút khách hàng mới nhằm gia tăng doanh số. Đây là mục để bạn thiết lập chức năng tích điểm cho khách hàng. Thông tin tích điểm của khách hàng gồm 3 thuộc tính:

loyalty

 • Tên: Tên khách hàng.
 • Bậc: Cấp bậc của khách hàng. Bạn có thể xem hướng dẫn cách thiết lập bậc thành viên ở phần dưới.
 • Điểm: Số điểm khách hàng đang sỡ hữu.

Quản lý bậc thành viên

Để thiết lập quản lý bậc thành viên, tại giao diện Tích điểm click Quản lý bậc thành viên. Hệ thống sẽ đưa bạn đến khu vực thiết lập quản lý bậc thành viên.

Chỉnh sửa quy đổi điểm

Để thay đổi số điểm khách hàng đạt được trên số tiền nào đó mà họ bỏ ra, tại giao diện Bậc thành viên click Chỉnh sửa rồi nhập thông tin số điểm trên số tiền mà bạn muốn.

pointsetting

 • Giá trị quy đổi: Giá trị thành tiền đơn vị quy đổi nhỏ nhất. VD: 10,000đ
 • Số điểm quy đổi tương ứng: Ví dụ: Giá trị quy đổi = 10,000đ; Số điểm tương ứng: 1. Với đơn hàng có tổng giá trị 10,000đ, người dùng đó sẽ được 1 điểm tích lũy
 • Thời hạn xét duyệt: Là thời hạn mà hệ thống sẽ tính điểm nâng hạng hay giữ hạng thành viên, tính từ ngày đăng ký thành viên và lần duyệt bậc thành viên gần nhất. Ví dụ: Cài đặt giá trị là 180 ngày: Người có bậc thành viên là Bạc trước đó, trong vòng 180 ngày, người dùng sẽ được xét duyệt lại một lần nữa dựa trên số điểm tích lũy còn hiệu lực. Nếu đạt thì giữ hạng Bạc, không thì sẽ chuyển xuống bậc thấp hơn. Nếu cài đặt là 0 thì không có thời hạn này, cấp bậc khi đạt được sẽ giữ mãi.
 • Hạn sử dụng điểm: Là thời hạn mà hệ thống sẽ cho phép số điểm tích lũy có hiệu lực. Ví dụ: Cài đặt giá trị là 180 ngày: Số điểm tích lũy có hiệu lực trong vòng 180 ngày kể từ thời điểm ghi có điểm tích lũy. Nếu cài đặt là 0 thì không có thời hạn này, số điểm này sẽ hiệu lực mãi mãi.

Thêm cấp thành viên

Để thêm cấp thành viên mới, tại giao diện Bậc thành viên click Thêm cấp thành viên. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm bậc thành viên.

createlevel

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

 • Biểu tượng: Hình biểu tượng đại diện cho bậc thành viên.
 • Tên: Tên bậc thành viên.
 • Điểm: Số điểm mà khách hàng cần đạt được để có bậc thành viên này.
 • Mô tả: Các mô tả về ưu đãi mà khách hàng có được khi đạt bậc thành viên này.

(Thông tin có dấu * ở đầu là những thông tin bắt buộc)

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Tạo để thêm bậc thành viên.

Video hướng dẫn