Tin tức

Tin tức là những văn bản, bài viết mà bạn đăng tải lên. Mục này là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin danh sách tin tức của bạn.

Thêm tin tức

Để thêm một tin tức mới, trong giao diện Tin tức click Thêm tin tức. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện để thêm một tin tức.

createnews

Giao diện gồm những trường như sau:

 • Tiêu đề: Tựa đề tin tức.
 • Mô tả ngắn: Một đoạn trích ngắn để hiển thị bên ngoài tin. Mô tả ngắn phải nhập văn bản thuần và không có chỉnh sửa định dạng văn bản.
 • Mô tả: Nội dung tin tức.
 • Loại: Thể loại/Danh mục tin tức.
 • Thẻ: Các từ khóa dùng để nhóm các bài viết có cùng chủ đề giúp người đọc dễ dàng tìm kiếm và theo dõi nội dung của Website.
 • Trạng thái:
  • Công khai: Mọi thành viên đều thấy thông báo này.
  • Riêng tư: Chỉ bạn nhìn thấy thông báo này.
  • Nháp: Thông báo nháp, chưa hoàn tất.

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Lưu để thêm tin tức. Tin tức vừa được tạo sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên trong danh sách tin tức.

Thêm & chỉnh sửa danh mục tin tức

Trong giao diện thêm tin tức, ở trường Loại click vào nút để truy câp vào đơn chỉnh sửa danh mục tin.

newscategory

Click **Tạo một danh mục"" để tạo danh mục/loại tin mới hoặc chọn danh mục có sẵn để thay đổi

Bạn cũng có thể xem qua video hướng dẫn thêm tin tức.