Sản phẩm

Sản phẩm là những mặt hàng/hàng hóa mà bạn bán/cung cấp. Mục này là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin danh sách sản phẩm của bạn.

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là danh sách các hạng mục của sản phẩm. Một danh mục bao gồm nhiều sản phẩm có cùng chủng loại hoặc giống nhau theo một tính chất nào đó để dễ dàng phân loại và tìm kiếm.

Thêm danh mục sản phẩm

Để thêm một danh mục mới, trong giao diện Danh mục sản phẩm, Click Tạo mới. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một danh mục sản phẩm.

createproductcategory

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

 • Tên danh mục: Tên danh mục muốn tạo.
 • Danh mục cha: Một danh mục có thể có danh mục con. Chọn danh mục cha nếu muốn tạo danh mục này là danh mục con.
 • Hình ảnh: Hình ảnh đại diện cho danh mục sản phẩm.

(Thông tin có dấu * ở đầu là những thông tin bắt buộc)

Sắp xếp danh mục sản phẩm

Để sắp xếp hiển thị các danh mục sản phẩm, bạn thao tác ở cột Thứ tự trong Danh mục sản phẩm. Bạn click vào biểu tợng chỉnh sửa để thay đổi thứ tự (từ 1-9999) hiển thị.

Danh mục mới được tạo sẽ có thứ tự mặc định là 1. Thứ tự danh mục con độc lập với danh mục cha.

Danh sách sản phẩm

Thêm sản phẩm

Để thêm một sản phẩm mới, trong giao diện Danh sách sản phẩm click Thêm sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị mẫu đơn để thêm một sản phẩm. Bạn cũng có thể thêm sản phẩm sử dụng tập tin .csv theo hướng dẫn ở mục Nhập dữ liệu

createproduct

Mẫu đơn gồm những trường như sau:

Tổng quát:

 • Tên: Tên sản phẩm.
 • Mô tả: Văn bản mô tả về sản phẩm.
 • Đơn vị: Đơn vị đếm của sản phẩm.
 • Danh mục: Sản phẩm thuộc danh mục nào.
 • Hình ảnh: Đây là thông tin bắt buộc.

Thuộc tính

 • Thương hiệu: Thương hiệu sản phẩm.
 • Xuất xứ: Nguồn gốc sản phẩm đến từ đâu.
 • Trọng lượng: Trọng lượng của sản phẩm trên đơn vị đã chọn.
 • Thời gian bảo hành: Thời gian bảo hành cho sản phẩm này.

Giá & Phiên bản

 • Loại giá:
  • Trả một lần: Sản phẩm chỉ phải trả tiền một lần duy nhất.
  • Trả định kỳ: Sản phẩm yêu cầu khách hàng phải trả định kỳ theo một khoảng thời gian nào đó.
 • Phân loại:
  • Không phân loại: Sản phẩm không có mẫu mã, kiểu dáng, phân loại khác nhau.
  • Có phân loại Sản phẩm có mẫu mã, kiểu dáng, loại khác nhau. Bạn có thể chọn các thuộc tính về mẫu mã, kiểu dáng cho sản phẩm từ danh mục thuộc tính đã tạo.
 • Giá: Giá bán của sản phẩm.
 • Giá gốc: Giá thị trường của sản phẩm.
 • Tồn kho: Số lượng sản phẩm tồn kho.
 • Mã SKU: Mã SKU của sản phẩm.

(Thông tin có dấu * ở đầu là những thông tin bắt buộc)

Sau khi đã điền các thông tin bắt buộc. Click Tạo để thêm sản phẩm. Sản phẩm vừa được tạo sẽ xuất hiện ở dòng đầu tiên trong danh sách sản phẩm. Bạn có thể Click Tạo và thêm để giữ lại mẫu đơn sau khi thêm sản phẩm và tiếp tục thêm sản phẩm mới.

Bạn cũng có thể xem qua video hướng dẫn thêm một sản phẩm.

Thuộc tính sản phẩm

Bạn có thể xem hướng dẫn về cách tạo thuộc tính cho sản phẩm ở mục Thiết lập thuộc tính

Bạn cũng có thể xem qua video hướng dẫn thêm thuộc tính sản phẩm.

Thông tin sản phẩm

Để xem thông tin chi tiết cũng như thực hiện một số thao tác cho sản phẩm, bạn click vào tên sản phẩm để đi đến trang thông tin của sản phẩm tương ứng.

Bạn có thể xem qua giao diện cũng như các thao tác cở bản trên trang thông tin ở mục Thao tác cơ bản trên trang thông tin